Müşteri Hizmetleri 0212 509 0 590

Mevlüt Şekeri

  Mevlüt Şekeri’nin Tarihçesi

Osmanlı  döneminde  mevlüt kutlamalarını nasıl yapılırdı? Bu konuyu iki ana başlıkta toplayabiliriz.Devlet erkanı ve halk olarak değerlendirebiliriz. Halkın kutlamalarında devletin öncülüğü ve tercihi vardı. 18. yüzyılın sonlarına ilişkin kayıtlara göre, inşa edildikten sonra Sultanahmet Camii bu kutlamalarda tercih ediliyor. Devlet erkanı için genellikle Ayasofya camisinde ,halk ise Sultanahmet camisinde kutlamalrda bulunuyordu.Bunun en önemlisi sebebi devlet erkanının fethin sembolu olduğu için Ayasofya camisini tercih etmişlerdir.mevlüt okuduktan sonra cami çıkışlarında, ikramda bulunulurdu,bu ikramların başında klasik mevlüt şekeri  gelir.

Şu an kutlamalar için gece tercih ediliyor. Gece-gündüz farklılığı var mı bu kayıtlarda?

İki tür kayıt var bütün kandillerde. Bir kere padişaha tebrik için gidiliyordu. Son zamanlarda Yıldız Sarayı'nda da Topkapı Sarayı'nda da var. Padişahın mevlüt i -ne mevlüt iyse- kutlanıyordu. Demek ki sadrazam ve diğer vezirlerin de kendi konaklarında kutlamaları var. Yani o kutlama, birine bağlı olarak yapılır, en üstteki kişiden aşağıya doğru inerdi. Bu aynı zamanda şu demektir; söz konusu kutlamalar bir resmî protokol şeklinde geçmiştir Sarayda. Bütün kandiller için geçerli bu;Mevlid kandili Berat kandili, Regaip kandili, Kadir gecesi . Padişaha yönelik bir kutlama var. Sonra ilan ediliyor. Büyük selatin camilerinde ise halk gelip o mevlüt i dinlemeyi tercih ediyor.

Mevlüt sadece bir dua değil, aynı zamanda bir sestir. Yani musiki değil de, bir ses ziyafeti olarak da değerlendiriliyordu. Son dönemde bu iyice ayyuka çıkıyor. Yani diyelim ki bizim eriştiğimiz kaynaklar, 1900'ların başına kadar, bu tür mevlüt lerde mevlüt hanın adı mevlüt lerin önüne çıkıyor bazen. Mesela Hafız Sami, Hafız Burhan, Hafız Mecit gibi hangi önemli hafız okuyacaksa, o mevlüt lere diğerlerinden daha çok rağbet ediliyor. Bir gelenek olarak sürüyor herhalde bu. Şu camide bu okuyacak, bu camide bu okunacak diye biliniyor zannedersem. Onun kıraatine ve ses teveccühüne doğru bir yönelim var. Bu çok açık bir şekilde bellidir. Bu mevlüt ler esnasında cezbeye gelenler, hatta bayılanlar var. Büyük bir hadise yani o önemli hafızlar tarafından mevlüt in okunması. Ve mevlüt han geleneği günümüze kadar ulaşmıştır. aynı zamanda 2000 yılların başlarına kadar bu gelenek devam etmiştir.mevlüt okunduktan sonra mevlit şekeri dağıtılmaktaydı.Bu gelenekte uzun süredir devam etmektedir.